Ikke smølfet ind   Ny bruger
 Medlemsnummer:  Kodesmølf:    
Gammelsmølf

SUGnet.dk

Foreningen Smølf Quest Smølfer Links Smølfeforum
Bagesmølf

Smølfer Uden Grænser

Foreningen

Forsiden

Medlemmer

Vedtægter

Administrasmølft

Nyhedssmølf

Glemt smølfekode?

Medlemsnummer:

Er din email forkert, skal du kontakte websmølfen

Af alle de smølfer, jeg har mistet, smølfer jeg min smølf mest.
-Ozzy Ossmølf

Vedtægter for Smølfer uden grænser

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 8/4-2001

Ændret 1. ordinære generalforsamling d. 24/3-2002

 • Foreningens navn er ''Smølfer uden grænser'' og har hjemme i Danmark.
 • Foreningens formål er udbredelsen af kendskabet til smølfer i alle deres forskellige afskygninger overalt hvor det måtte være samfundsmæssigt nødvendigt eller på anden vis ønskeligt.
 • Som medlemmer kan optages alle der ønsker dette. Generalforsamlingen kan dog med kvalificeret flertal beslutte, at udelukke uheldige elementer.
 • Der afholdes generalforsamling én gang årligt. Dette foregår på ChopCon.
 • Der betales et indmeldelsesgebyr på kr. 5. Herefter er man medlem på livstid.
 • Foreningens bestyrelse tegnes udadtil af i alt 2-3 medlemmer, der vælges én gang årligt på generalforsamlingen.
 • Regnskabet følger kalenderåret.
 • Der udsendes ca. 3-4 medlemsblade (eller efter behov) årligt via Email eller evt. pr. post. Medlemmerne opfordres til at oprette Email.
 • Alle medlemmer får tildelt et medlemsnummer, så vidt muligt efter eget ønske. I tvivlspørgsmål bestemmer bestyrelsen egenhændigt udfaldets art.
 • Efter et års medlemsskab kan medlemmet betegnes som ''voksen'' og kan få tildelt en smølfenavn.
 • Vedtægtsændringer, kontingentændringer, ændringer i foreningsstruktur el.lign. kan foretages af generalforsamlingen med kvalificeret flertal.
 • Forslag samt vedtægtsændringer til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 14 dage før ChopCon. Bestyrelsen vil så sørge for at medlemmerne får dem at vide.
 • Der er etableret et Email forum, hvor alle medlemmer har automatisk adgang via deres medlemsnummer og evt. navn. Interesserede/potentielle medlemmer skal have adgang til at læse i dette forum, men ikke deltage.

Kontakt SUG's websmølf på webmaster@sugnet.dk